สภาวะอากาศ :

บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบน และทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลง แต่ยังคงเป็นผลให้บริเวณดังกล่าว อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า และมีฟ้าหลัว รวมถึงเป็นสาเหตุทำให้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย และภาคใต้มีกำลังอ่อนลง ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนลดลง คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลง

 

 

บทความ

คู่มือ digitized

Track Khanun

 

 
พยากรณ์อากาศประจำวัน พุธ ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2560
ลักษณะอากาศทั่วไป   จากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียม เมื่อเวลา 1900 น. วันนี้    
  
      บริเวณความกดอากาศสูงกำลังอ่อน ปกคลุมสาธรณรัฐสังคมนิยมเวียดนามตอนบน และทะเลจีนใต้ เป็นผลทำให้บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า และมีฟ้าหลัว รวมถึงเป็นสาเหตุทำให้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย และภาคใต้ มีกำลังอ่อนลง ส่งผลให้ภาคใต้ มีฝนหรือฝนฟ้าคะนองลดลงอยู่ในเกณฑ์บางแห่งถึงเป็นแห่งๆ คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลง 

พยากรณ์อากาศใน 24 ชม. ตั้งแต่ 2200 น.วันนี้ ถึง เวลา 2200 น. วันพรุ่งนี้
พื้นที่รับผิดชอบ นรข. ภาคเหนือ มีเมฆบางส่วน กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ร้อยละ 10 ของพื้นที่อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า และมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 4 - 9 กม. (2.0 - 5.0ไมล์) ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 6 - 12 นอต 
พื้นที่รับผิดชอบ นรข. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีเมฆบางส่วน อากาศเย็น กับมีหมอกบางในตอนเช้า และมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 5 - 9 กม. (3.0 - 5.0 ไมล์) ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 7 - 14 นอต   
พื้นที่รับผิดชอบ นรข. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มีเมฆบางส่วน อากาศเย็น กับมีหมอกบางในตอนเช้า และมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 6 - 9 กม. (3.5 - 5.0 ไมล์) ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 6 - 12 นอต
ภาคกลาง มีเมฆบางส่วน กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ร้อยละ 10 ของพื้นที่อากาศเย็น ในตอนเช้า และมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 5 - 10 กม. (3.0 - 5.5 ไมล์) ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 6 - 12 นอต 
ภาคตะวันออก มีเมฆบางส่วน กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ อากาศเย็นในตอนเช้า กับมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 5 - 9 กม. (3.0 - 5.0 ไมล์) กลางคืนถึงเช้าลมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังอ่อน กลางวันเปลี่ยนเป็นลมฝ่ายใต้ ความเร็ว 6 - 12 นอต ทะเลเรียบเป็นส่วนมาก ความสูงของคลื่น 1 - 2 ฟุต (0.5 เมตร) 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตั้งแต่ชุมพรขึ้นมา มีเมฆบางส่วน กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ กับมีฟ้าหลัว  ทัศนวิสัย 6 - 10 กม.(3.5 - 5.5 ไมล์) ลมฝ่ายตะวันออก ความเร็ว 6 - 12 นอต ทะเลเรียบถึงมีคลื่นเล็กน้อย ความสูงของคลื่น 1 - 3 ฟุต (0.5 - 1.0 เมตร) 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตั้งแต่ชุมพรลงไป มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ร้อยละ 20 ของพื้นที่ กับมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 6 - 10 กม. (3.5 - 5.5 ไมล์) ลมฝ่ายตะวันออก ความเร็ว 7 - 14 นอต ทะเลมีคลื่นเล็กน้อย ความสูงของคลื่น 2 - 3 ฟุต (0.5 - 1.0 เมตร) ห่างฝั่งคลื่นสูง 4 ฟุต (1.2 เมตร)    
ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามัน  มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ กับมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 7 - 10 กม.(4.0 - 5.5 ไมล์) ลมฝ่ายตะวันออก ความเร็ว 6 - 12 นอต ทะเลเรียบถึงมีคลื่นเล็กน้อย ความสูงของคลื่น  1 - 3 ฟุต (0.5 - 1.0  เมตร) 

 


Copyright© สงวนลิขสิทธิ์โดย กองอุตุนิยมวิทยา กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ