สภาวะอากาศ :

 บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนยังคงแผ่ปกคลุมตอนบนของประเทศไทย และทะเลจีนใต้ ลักษณะเช่นนี้เป็นสาเหตุทำให้ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศเย็นและมีหมอกบางในตอนเช้า ส่วนหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่าง คาดว่าจะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเวียดนาม โดยยังไม่ส่งผลกระทบต่อลักษณะอากาศของประเทศไทย อนึ่งบริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนอีกระลอกหนึ่ง ได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศเวียดนาม และลาวตอนบนแล้วคาดว่าจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ใน 15 - 16 ม.ค.60 เป็นผลให้ประเทศไทยตอนบนอุณหภูมิจะลดลงอีก 1 - 3 องศา รวมถึงเป็นสาเหตุทำให้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมีกำลังแรงขึ้น ส่งผลให้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างจะมีกำลังแรงขึ้น ใน 17 - 19 ม.ค.60

 


 

 
พยากรณ์อากาศ ประจำวัน จันทร์ ที่ 16 มกราคม พ.ศ.2560
ลักษณะอากาศทั่วไป   จากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียม เมื่อเวลา 1900 น. วันนี้      
       
         บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมภาคเหนือ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย  และทะเลจีนใต้ เป็นผลให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็น กับมีหมอกบางในตอนเช้า  ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณปลายแหลมญวน  ลักษณะเช่นนี้จะส่งผลให้ภาคใต้ของประเทศไทย ตั้งแต่ จว.ประจวบคีรีขันธ์ลงไป มีฝนหรือฝนฟ้าคะนองเพิ่มมากขึ้น คลื่นลมมีกำลังแรงขึ้น

พยากรณ์อากาศใน 24 ชม. ตั้งแต่ 2200 น.วันนี้ ถึง เวลา 2200 น. วันพรุ่งนี้
ภาคเหนือ มีเมฆบางส่วน อากาศเย็น กับมีหมอกบางในตอนเช้า และมีหมอกหนาบางพื้นที่ กับมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 4 - 9 กม. (2.0 - 5.0 ไมล์) ลมฝ่ายตะวันออก ความเร็ว 6 - 12 นอต 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีเมฆบางส่วน อากาศเย็น กับมีหมอกบางในตอนเช้า และมีหมอกหนาบางพื้นที่ กับมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 4 - 9 กม. (2.0 - 5.0 ไมล์) ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 6 - 12 นอต   
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มีเมฆบางส่วน อากาศเย็น กับมีหมอกบางในตอนเช้า  และมีหมอกหนาบางพื้นที่ กับมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 5 - 9 กม. (3.0 - 5.0 ไมล์) ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 6 - 12 นอต
ภาคกลาง มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ อากาศเย็น กับมีหมอกบางในตอนเช้า และมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 6 - 9 กม. (3.5 - 5.0 ไมล์) กลางคืนถึงเช้า ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 6 - 12 นอต 
ภาคตะวันออก  มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ร้อยละ 20 ของพื้นที่ อากาศเย็น กับมีหมอกบางในตอนเช้า และมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 5 - 9 กม. (3.0 - 5.0 ไมล์)  ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 6 - 12 นอต  ทะเลเรียบถึงมีคลื่นเล็กน้อย ความสูงของคลื่น 1 - 3 ฟุต (0.5 - 1.0 เมตร) 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตั้งแต่ชุมพรขึ้นมา มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองกระจาย ร้อยละ 40 ของพื้นที่ ทัศนวิสัย 7 - 10 กม.(4.0 - 5.5 ไมล์) ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 7 - 13นอต  ทะเลมีคลื่นเล็กน้อย ความสูงของคลื่น 2 - 3 ฟุต (0.5 - 1.0เมตร)
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตั้งแต่ชุมพรลงไป มีเมฆมาก กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองกระจาย ร้อยละ 60 ของพื้นที่  ทัศนวิสัย 6 - 10 กม. (3.5 - 5.5 ไมล์) ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 7 - 14 นอต ทะเลมีคลื่นเล็กน้อย ความสูงของคลื่น 2 - 4 ฟุต (0.5 - 1.2 เมตร)  
ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามัน มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ร้อยละ 30 ของพื้นที่ ทัศนวิสัย 7 - 10 กม.(4.0 - 5.5 ไมล์) ลมฝ่ายตะวันออก ความเร็ว 6 - 12 นอต  ทะเลมีคลื่นเล็กน้อย ความสูงของคลื่น  2 - 3 ฟุต (0.5 - 1.0 เมตร) 

 


Copyright© สงวนลิขสิทธิ์โดย กองอุตุนิยมวิทยา กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ