สภาวะอากาศ :

 บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบน และทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลง แต่ยังเป็นสาเหตุทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นถึงหนาว กับมีหมอกและลมแรง รวมถึงมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังค่อนข้างแรง ที่พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามันเริ่มมีกำลังอ่อนลง ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองลดลง คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังปานกลาง ขอให้พิจารณาเดินเรือด้วยความระมัดระวัง

 

 

 

 

 

จำนวนผู้เข้าชม

 

 
พยากรณ์อากาศประจำ วัน อังคาร ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2562
ลักษณะอากาศทั่วไป   จากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียม เมื่อเวลา 1300  น. วันนี้
   บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากสาธารณรัฐประชาชนจีนยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบน และทะเลจีนใต้ เป็นสาเหตุทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นถึงหนาว กับมีหมอกหนาบางพื้นที่ และมีลมแรงบางแห่ง รวมถึงส่งผลให้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางพัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน เป็นผลให้ภาคใต้ยังคงมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามัน ทะเลมีคลื่นเล็กน้อยถึงปานกลาง ขอให้พิจารณาเดินเรือด้วยความระมัดระวัง
 
พยากรณ์อากาศใน 24ชม. ตั้งแต่ 1600น.วันนี้ ถึง 1600น.วันพรุ่งนี้
พื้นที่รับผิดชอบ นรข.ภาคเหนือ มีเมฆบางส่วน อากาศเย็นถึงหนาว กับมีหมอกบางในตอนเช้า และมีหมอกหนาบางพื้นที่ และมีลมแรงบางแห่ง ทัศนวิสัย 2 - 8 กม. (1.0 - 4.5 ไมล์) ลมฝ่ายตะวันออก ความเร็ว 7 - 14 นอต
 
พื้นที่รับผิดชอบ นรข.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีเมฆบางส่วน อากาศเย็นถึงหนาว และมีอากาศหนาวจัดบางแห่ง กับมีหมอกบางในตอนเช้า และมีหมอกหนาบางพื้นที่ กับมีฟ้าหลัว และมีลมแรงบางแห่ง ทัศนวิสัย 2 - 8 กม.(1.0 - 4.5 ไมล์) ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 8 - 15 นอต 
 
พื้นที่รับผิดชอบ นรข.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มีเมฆบางส่วน อากาศเย็นถึงหนาว กับมีหมอกบางในตอนเช้า และมีหมอกหนาบางพื้นที่ กับมีฟ้าหลัว และมีลมแรงบางแห่ง ทัศนวิสัย 3 - 9 กม.(1.5 - 5.0 ไมล์) ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 7 - 14 นอต
 
ภาคกลาง มีเมฆบางส่วน อากาศเย็น กับมีหมอกบางในตอนเช้า และมีหมอกหนาบางพื้นที่ กับมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 5 - 9 กม.(3.0 - 5.0 ไมล์) ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 6 - 12 นอต
 
ภาคตะวันออก มีเมฆบางส่วน อากาศเย็น กับมีหมอกบางในตอนเช้า และมีฟ้าหลัว กับมีลมแรงบางพื้นที่ ทัศนวิสัย 4 - 9 กม.(2.0 - 5.0 ไมล์) ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 8 - 15 นอต ทะเลมีคลื่นเล็กน้อย ความสูงของคลื่น 2 - 3 ฟุต (0.5 - 1.0 เมตร) ห่างฝั่งคลื่นสูง 4 ฟุต (1.2 เมตร)
 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตั้งแต่ชุมพรขึ้นมา มีเมฆบางส่วน กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ อากาศเย็นในตอนเช้า กับมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 6 - 10 กม. (3.5 - 5.5 ไมล์) ลมตะวันออกเฉียงเหนือ  ความเร็ว 8 - 15 นอต ทะเลมีคลื่นเล็กน้อย ความสูงของคลื่น 3 - 4 ฟุต (1.0 - 1.2 เมตร) ห่างฝั่งมีคลื่นปานกลาง ความสูงคลื่น 5 ฟุต(1.5 เมตร)
 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตั้งแต่ชุมพรลงไป มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ร้อยละ 30 ของพื้นที่ และมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 5 - 9 กม.(3.0 - 5.0 ไมล์) ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 9 - 17 นอต ทะเลมีคลื่นเล็กน้อยถึงปานกลาง ความสูงของคลื่น 4 - 6 ฟุต (1.2 -1.8 เมตร)
 
ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามัน มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ และมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 6 - 10 กม.(3.5 - 5.5 ไมล์) ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 7 - 14 นอต ทะเลมีคลื่นเล็กน้อย ความสูงของคลื่น 2 - 3 ฟุต (0.5 - 1.0 เมตร) ห่างฝั่งคลื่นสูง 4 - 5  ฟุต (1.2 - 1.5 เมตร) 

อ่าวสัตหีบ    น้ำขึ้นสูงสุด เวลา 1250 สูง 2.77 เมตร น้ำลงต่ำสุด เวลา 2131 สูง 1.39 เมตร
                     ดวงอาทิตย์ตกวันนี้ เวลา 1751 ดวงอาทิตย์ขึ้นวันพรุ่งนี้ เวลา 0627
 
 
 
หมายเหตุ อ้างอิงค่าระดับน้ำ สูงจากระดับน้ำลงต่ำที่สุด (LOWEST LOW WATER) หน่วยเป็นเมตร

 


Copyright© สงวนลิขสิทธิ์โดย กองอุตุนิยมวิทยา กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ