สภาวะอากาศ :

 หย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อน ยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าว อากาศร้อนในตอนกลางวัน กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ถึงกระจาย ลมฝ่ายใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนบน ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนล่าง บริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันทะเลเรียบถึงมีคลื่นเล็กน้อย

 

 

 

 
พยากรณ์อากาศประจำ วัน จันทร์ ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2561
ลักษณะอากาศทั่วไป   จากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียม เมื่อเวลา 0700 น. วันนี้  
     หย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อน ยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าว อากาศร้อนในตอนกลางวัน กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ถึงกระจาย ลมฝ่ายใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนบน ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนล่าง บริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันทะเลเรียบถึงมีคลื่นเล็กน้อย

พยากรณ์อากาศใน 24 ชม. ตั้งแต่ 1100 น.วันนี้ ถึง 1100 วันพรุ่งนี้   
ฐานทัพเรือกรุงเทพ และบริเวณใกล้เคียง มีเมฆบางส่วนกับทวีขึ้นในตอนกลางวัน และมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ร้อยละ 30 ของพื้นที่  อากาศร้อนในตอนกลางวัน กับมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 6 - 10 กม.(3.5 - 5.5 ไมล์) กลางคืนถึงเช้าลมแปรปรวน กลางวันเปลี่ยนเป็นลมฝ่ายใต้ ความเร็ว 6 - 12 นอต

อ่าวไทยฝั่งตะวันออก มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองกระจาย ร้อยละ 60 ของพื้นที่ โดยเฉพาะ จว.ระยอง จันทบุรี และตราด อากาศร้อนในตอนกลางวัน กับมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 6 - 10 กม. (3.5 - 5.5 ไมล์) ลมแปรปรวน กลางวันเปลี่ยนเป็นลมฝ่ายใต้ ความเร็ว 6 - 12 นอต ทะเลเรียบเป็นส่วนมาก ความสูงของคลื่น 1 - 2 ฟุต (0.5  เมตร)

พัทยาและบริเวณใกล้เคียง มีเมฆบางส่วนกับทวีขึ้นในตอนกลางวัน และมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ร้อยละ 30 ของพื้นที่  และมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 7 - 10 กม. (4.0 - 5.5 ไมล์) กลางคืนถึงเช้าลมแปรปรวน กลางวันเปลี่ยนเป็นลมฝ่ายใต้ ความเร็ว 6 - 12 นอต ทะเลเรียบเป็นส่วนมาก ความสูงของคลื่น 1 - 2 ฟุต (0.5 เมตร) 

สัตหีบและระยอง มีเมฆบางส่วนกับทวีขึ้นในตอนกลางวัน และมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ร้อยละ 30 ของพื้นที่  และมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 7 - 10 กม. (4.0 - 5.5 ไมล์) กลางคืนถึงเช้าลมแปรปรวน กลางวันเปลี่ยนเป็นลมฝ่ายใต้ ความเร็ว 6 - 12 นอต ทะเลเรียบเป็นส่วนมาก ความสูงของคลื่น 1 - 2 ฟุต (0.5 เมตร)

อ่าวไทยฝั่งตะวันตกตั้งแต่ชุมพรขึ้นมา  มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ร้อยละ 30 ของพื้นที่ และมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 7 - 10 กม.(4.0 - 5.5 ไมล์)  ลมแปรปรวน กลางวันเปลี่ยนเป็นลมฝ่ายใต้ ความเร็ว 6 - 12 นอต ทะเลเรียบเป็นส่วนมาก ความสูงของคลื่น 1 - 2 ฟุต (0.5 เมตร)

ใต้ชุมพรลงไป มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองกระจาย ร้อยละ 40 ของพื้นที่ และมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 6 - 10 กม. (3.5 - 5.5 ไมล์) ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 7 - 14 นอต ทะเลเรียบถึงมีคลื่นเล็กน้อย ความสูงของคลื่น 1 - 3 ฟุต (0.5 - 1.0 เมตร)

ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามัน มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองกระจาย ร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 6 - 10 กม.(3.5 - 5.5 ไมล์) กลางคืนถึงเช้าลมแปรปรวน กลางวันเปลี่ยนเป็นลมฝ่ายตะวันตก ความเร็ว 7 - 13 นอต ทะเลเรียบถึงมีคลื่นเล็กน้อย ความสูงของคลื่น 1 - 3 ฟุต (0.5 - 1.0 เมตร)

อ่าวสัตหีบ น้ำขึ้นสูงสุด เวลา 2337             น้ำลงต่ำสุด เวลา 1418
              ดวงอาทิตย์ตกวันนี้ เวลา 1836    ดวงอาทิตย์ขึ้นวันพรุ่งนี้ เวลา 0551 


Copyright© สงวนลิขสิทธิ์โดย กองอุตุนิยมวิทยา กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ