สภาวะอากาศ :

บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบน และทะเลจีนใต้ มีกำลังอ่อนลง เป็นผลทำให้บริเวณดังกล่าว มีอุณหภูมิสูงขึ้น แต่ยังคงมีอากาศเย็น กับมีหมอกบางในตอนเช้า และมีหมอกหนาบางพื้นที่  รวมถึงเป็นสาเหตุทำให้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย มีกำลังอ่อนลง ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนลดลง บริเวณอ่าวไทยตอนล่าง ทะเลมีคลื่นปานกลาง ขอให้พิจารณาเดินเรือด้วยความระมัดระวัง

 

 

 

 

 

จำนวนผู้เข้าชม

Web Counter

www.stat-counter.org
 

 
พยากรณ์อากาศประจำ วัน อาทิตย์ ที่ 20 มกราคม พ.ศ.2562
ลักษณะอากาศทั่วไป   จากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียม เมื่อเวลา 0700 น. วันนี้

       บริเวณความกดอากาศสูงจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ปกคลุมประเทศไทยตอนบน และทะเลจีนใต้ เป็นผลทำให้บริเวณดังกล่าว มีอากาศเย็น กับมีหมอกบางในตอนเช้า และมีหมอกหนาบางพื้นที่  รวมถึงเป็นสาเหตุทำให้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทย ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ บริเวณอ่าวไทย ทะเลมีคลื่นเล็กน้อยถึงปานกลาง ขอให้พิจารณาเดินเรือด้วยความระมัดระวัง

พยากรณ์อากาศใน 24ชม. ตั้งแต่ 1100 น.วันนี้ ถึง เวลา 1100 น. วันพรุ่งนี้
พื้นที่รับผิดชอบ นรข.ภาคเหนือ มีเมฆเป็นส่วนมาก อากาศเย็น และมีหมอกบางในตอนเช้า กับมีหมอกหนาบางพื้นที่ ทัศนวิสัย 2 - 9 กม.(1.0 - 5.0 ไมล์) ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 6 - 12 นอต ตอนบ่ายลมแปรปรวน
พื้นที่รับผิดชอบ นรข.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีเมฆบางส่วน อากาศเย็น กับมีลมแรง และมีหมอกบางในตอนเช้า กับมีหมอกหนาบางพื้นที่ ทัศนวิสัย 2 - 8 กม.(1.0 - 4.5 ไมล์) ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 7 - 14 นอต
พื้นที่รับผิดชอบ นรข.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มีเมฆบางส่วน อากาศเย็น และมีหมอกบางในตอนเช้า กับมีหมอกหนาบางพื้นที่ ทัศนวิสัย 3 - 9 กม.(1.5 - 5.0 ไมล์) ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 6 - 12 นอต
ภาคกลาง มีเมฆเป็นส่วนมาก อากาศเย็น และมีหมอกบางในตอนเช้า กับมีหมอกหนาบางพื้นที่ และมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 3 - 9 กม. (1.5 - 5.0 ไมล์) ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 6 - 12 นอต
ภาคตะวันออก มีเมฆเป็นส่วนมาก อากาศเย็น กับมีหมอกบางในตอนเช้า และมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 3 - 9 กม. (1.5 - 5.0 ไมล์) ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 7 - 14 นอต ทะเลมีคลื่นเล็กน้อย ความสูงของคลื่น 2 - 3 ฟุต (0.5 - 1.0 เมตร)
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตั้งแต่ชุมพรขึ้นมา มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ร้อยละ 30 ของพื้นที่ และมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 6 - 10 กม.(3.5 - 5.5 ไมล์) ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 8 - 15 นอต ทะเลมีคลื่นเล็กน้อย ความสูงของคลื่น 2 - 4 ฟุต (0.5 - 1.2 เมตร)
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตั้งแต่ชุมพรลงไป มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองกระจาย ร้อยละ 40 ของพื้นที่ และมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 7 - 10 กม.(4.0 - 5.5 ไมล์) ลมฝ่ายตะวันออก ความเร็ว 9 - 18 นอต ทะเลมีคลื่นเล็กน้อยถึงปานกลาง ความสูงของคลื่น 3 - 5 ฟุต (1.0 - 1.5 เมตร) ห่างฝั่งคลื่นสูง 6 - 7 ฟุต (1.8 - 2.1 เมตร)
ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามัน มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ร้อยละ 30 ของพื้นที่ และมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 7 - 10 กม.(4.0 - 5.5 ไมล์) ลมฝ่ายตะวันออก ความเร็ว 7 - 14 นอต  ทะเลเรียบถึงมีคลื่นเล็กน้อย ความสูงของคลื่น 1 - 3 ฟุต (0.5 - 1.0 เมตร) ห่างฝั่ง 4 ฟุต (1.2 เมตร) 

อ่าวสัตหีบน้ำขึ้นสูงสุด เวลา 0659 น้ำลงต่ำสุด เวลา 2202
ดวงอาทิตย์ตกวันนี้ เวลา 1812 ดวงอาทิตย์ขึ้นวันพรุ่งนี้ เวลา 0643 


Copyright© สงวนลิขสิทธิ์โดย กองอุตุนิยมวิทยา กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ