สภาวะอากาศ :

หย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบน ลักษณะเช่นนี้เป็นผลให้ประเทศไทยตอนบนเกิดพายุฤดูร้อนได้บางพื้นที่ กับส่งผลให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน กับมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงบางพื้นที่ รวมถึงเป็นสาเหตุทำให้ลมฝ่ายใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนบน ลมฝ่ายตะวันออกพัดปกคลุมอ่าวไทยตอนล่าง 

 


 

 
พยากรณ์อากาศ ประจำวัน พฤหัสบดี ที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2560
ลักษณะอากาศทั่วไป   จากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียม เมื่อเวลา 1300 น. วันนี้      
      
          หย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบน ลักษณะเช่นนี้เป็นผลให้   ประเทศไทยตอนบนเกิดพายุฤดูร้อนได้บางพื้นที่ กับส่งผลให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก   มีอากาศร้อนในตอนกลางวัน กับมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงบางแห่ง รวมถึงเป็นสาเหตุทำให้ลมฝ่ายใต้          พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนบน ลมฝ่ายตะวันออกพัดปกคลุมอ่าวไทยตอนล่าง 

พยากรณ์อากาศใน 24ชม. ตั้งแต่ 1600 น.วันนี้ ถึง เวลา 1600 น. วันพรุ่งนี้
ฐานทัพเรือกรุงเทพ และบริเวณใกล้เคียง มีเมฆบางส่วน กับทวีขึ้นในตอนกลางวัน และมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ โดยเฉพาะในช่วงบ่ายถึงค่ำ กับมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน และมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 6 - 10 กม.(3.5 - 5.5 ไมล์) กลางคืนถึงเช้าลมฝ่ายใต้กำลังอ่อน กับจะทวีกำลังแรงขึ้นในตอนกลางวัน ความเร็ว 6 - 12 นอต 
อ่าวไทยฝั่งตะวันออก มีเมฆบางส่วน กับทวีขึ้นในตอนกลางวัน และมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองเป็นแห่ง ๆ ร้อยละ 20      ของพื้นที่ในช่วงบ่ายถึงค่ำ  โดยเฉพาะ จว.ระยอง จันทบุรีและตราด กับมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน และมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 7 - 10 กม.(4.0 - 5.5 ไมล์) กลางคืนถึงเช้าลมฝ่ายใต้กำลังอ่อน กับจะทวีกำลังแรงขึ้นในตอนกลางวัน ความเร็ว 7 - 14 นอต ทะเลเรียบเป็นส่วนมาก ความสูงของคลื่น 1 - 2 ฟุต (0.5 เมตร) 
พัทยา และบริเวณใกล้เคียง มีเมฆบางส่วน กับทวีขึ้นในตอนกลางวัน และมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ร้อยละ10 ของพื้นที่ โดยเฉพาะในช่วงบ่ายถึงค่ำ กับมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย  8 - 10 กม. (4.5 - 5.5 ไมล์) กลางคืนถึงเช้าลมฝ่ายใต้กำลังอ่อน กับจะทวีกำลังแรงขึ้นในตอนกลางวัน ความเร็ว 6 - 12 นอต ทะเลเรียบเป็นส่วนมาก ความสูงของคลื่น      1 - 2 ฟุต (0.5 เมตร)   
สัตหีบและระยอง มีเมฆบางส่วน กับทวีขึ้นในตอนกลางวัน และมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ร้อยละ10 ของพื้นที่ โดยเฉพาะในช่วงบ่ายถึงค่ำ กับมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย  8 - 10 กม.(4.5 - 5.5 ไมล์) กลางคืนถึงเช้าลมฝ่ายใต้กำลังอ่อน     กับจะทวีกำลังแรงขึ้นในตอนกลางวันความเร็ว 7 - 13 นอต ทะเลเรียบเป็นส่วนมาก ความสูงของคลื่น 1 - 2 ฟุต       (0.5 เมตร) 
อ่าวไทยฝั่งตะวันตกตั้งแต่ชุมพรขึ้นมา มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองเป็นแห่ง ๆ ร้อยละ 10 ของพื้นที่ ทัศนวิสัย 7 - 10 กม.(4.0 - 5.5 ไมล์) ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 7 - 13 นอต ทะเลเรียบถึงมีคลื่นเล็กน้อย       ความสูงของคลื่น 1 - 3 ฟุต (1.0 เมตร)  
ใต้ชุมพรลงไป มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองเป็นแห่ง ๆ ร้อยละ 20 ของพื้นที่ ทัศนวิสัย 7 - 10 กม. (4.0 - 5.5 ไมล์) ลมฝ่ายตะวันออก ความเร็ว 7 - 14 นอต ทะเลมีคลื่นเล็กน้อย ความสูงของคลื่น 2 - 3 ฟุต (0.5 - 1.0 เมตร)  
ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามัน มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆร้อยละ 20 ของพื้นที่ ทัศนวิสัย 8 - 10 กม.(4.5 - 5.5 ไมล์) กลางคืนถึงเช้าลมอ่อนแปรปรวน ตอนบ่ายเปลี่ยนเป็นลมฝ่ายตะวันตก ความเร็ว 6 - 12 นอต ทะเลเรียบเป็นส่วนมาก ความสูงของคลื่น 1 - 2 ฟุต (0.5 เมตร)

 


Copyright© สงวนลิขสิทธิ์โดย กองอุตุนิยมวิทยา กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ