สภาวะอากาศ :

บริเวณความกดอากาศสูงกำลังอ่อนจากสาธารณรัฐประชาชนจีนแผ่ลงมาปกคลุมตอนบนของประเทศไทย  ประกอบกับลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน เป็นผลทำให้ประเทศไทยมีฝนอยู่ในเกณฑ์เป็นแห่งๆ ถึงกระจาย

 

 

บทความ

คู่มือ digitized

Track Khanun

 

 
พยากรณ์อากาศประจำวัน อาทิตย์ ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2560
ลักษณะอากาศทั่วไป   จากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียม เมื่อเวลา 1300 น. วันนี้      
          บริเวณความกดอากาศสูงกำลังอ่อนจากสาธารณรัฐประชาชนจีนแผ่ลงมาปกคลุมตอนบนของประเทศไทย  ประกอบกับลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน เป็นผลทำให้ประเทศไทยมีฝนอยู่ในเกณฑ์เป็นแห่งๆ ถึงกระจาย 

พยากรณ์อากาศใน 24 ชม. ตั้งแต่ 1600 น.วันนี้ ถึง เวลา 1600 น. วันพรุ่งนี้
พื้นที่รับผิดชอบ นรข.ภาคเหนือ มีเมฆบางส่วน อากาศเย็นในตอนเช้า กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ร้อยละ 30  ของพื้นที่และมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 5 - 9 กม. (3.0 - 5.0ไมล์) ลมฝ่ายตะวันออก ความเร็ว 6 - 12 นอต 
พื้นที่รับผิดชอบ นรข.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีเมฆบางส่วน อากาศเย็นในตอนเช้า กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ร้อยละ 20 ของพื้นที่ และมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 5 - 9 กม. (3.0 - 5.0 ไมล์) ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 6 - 12 นอต   
พื้นที่รับผิดชอบ นรข.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มีเมฆบางส่วน อากาศเย็นในตอนเช้า กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ร้อยละ 20 ของพื้นที่ และมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 6 - 9 กม. (3.5 - 5.0 ไมล์) ลมฝ่ายตะวันออก ความเร็ว 6 - 12 นอต 
ภาคกลาง มีเมฆบางส่วนกับทวีขึ้นในตอนกลางวัน และมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองกระจาย ร้อยละ 40  ของพื้นที่ กับมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 6 - 10 กม. (3.5 - 5.5 ไมล์) กลางคืนถึงเช้าลมอ่อนแปรปรวน ตอนกลางวันเปลี่ยนเป็นลม ฝ่ายใต้ ความเร็ว 5 - 10 นอต 
ภาคตะวันออก มีเมฆบางส่วน กับทวีขึ้นในตอนกลางวัน และมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองกระจาย ร้อยละ 40 ของพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณ จว.จันทบุรี และ ตราด กับมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 6 - 10 กม.(3.5 - 5.5 ไมล์) กลางคืนถึงเช้าลมอ่อนแปรปรวน ตอนบ่ายเปลี่ยนเป็นลมฝ่ายใต้ ความเร็ว 6 - 12 นอต ทะเลเรียบถึงมีคลื่นเล็กน้อย ความสูงของคลื่น 1 - 3 ฟุต (0.5 - 1.0 เมตร)    
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตั้งแต่ชุมพรขึ้นมา มีเมฆบางส่วน กับทวีขึ้นในตอนกลางวัน กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ร้อยละ 30  ของพื้นที่  กับมีฟ้าหลัว  ทัศนวิสัย 6 - 10 กม.(3.5 - 5.5 ไมล์)  ลมแปรปรวน ความเร็ว 6 - 10 นอต ทะเลเรียบถึงมีคลื่นเล็กน้อย ความสูงของคลื่น 1 - 3 ฟุต (0.5 -1.0เมตร) 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตั้งแต่ชุมพรลงไป มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ร้อยละ 30 ของพื้นที่ และมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 7 - 10 กม. (4.0 - 5.5 ไมล์) ลมแปรปรวน ความเร็ว 5 - 10 นอต ทะเลเรียบถึงมีคลื่นเล็กน้อย ความสูงของคลื่น 1 - 3 ฟุต (0.5 - 1.0 เมตร) 
ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามัน  มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ร้อยละ 30 ของพื้นที่ กับมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 6 - 10 กม.(3.5 - 5.5 ไมล์) ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 7 - 14 นอต ทะเลมีคลื่นเล็กน้อย ความสูงของคลื่น  2 - 3 ฟุต (0.5 - 1.0  เมตร) ห่างฝั่ง 4 ฟุต (1.2 เมตร)

 


Copyright© สงวนลิขสิทธิ์โดย กองอุตุนิยมวิทยา กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ