สภาวะอากาศ :

บริเวณความกดอากาศสูงกำลังอ่อน ปกคลุมสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามตอนบน และทะเลจีนใต้ ลักษณะเช่นนี้ทำให้ทั่วทุกภาคของประเทศไทย มีอุณหภูมิสูงขึ้น แต่ยังคงมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า และมีหมอกหนาบางพื้นที่ คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังอ่อน


 

 

บทความ

คู่มือ digitized

Track Khanun

 

 
พยากรณ์อากาศประจำวัน เสาร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
ลักษณะอากาศทั่วไป   จากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียม เมื่อเวลา 1900 น. วันนี้  
           บริเวณความกดอากาศสูงกำลังอ่อน ปกคลุมสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามตอนบน และทะเลจีนใต้ ลักษณะเช่นนี้ทำให้ทั่วทุกภาคของประเทศไทย มีอุณหภูมิสูงขึ้น แต่ยังคงมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า และมีหมอกหนาบางพื้นที่ คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังอ่อน

พยากรณ์อากาศใน 24 ชม. ตั้งแต่ 2200 น.วันนี้ ถึง 2200 วันพรุ่งนี้   
ฐานทัพเรือกรุงเทพ และบริเวณใกล้เคียง มีเมฆบางส่วน กับทวีขึ้นในตอนวัน อากาศเย็นและมีหมอกบางในตอนเช้า กับมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 4 - 9 กม.(2.0 - 5.0 ไมล์) กลางคืนถึงเช้าลมอ่อนแปรปรวน กลางวันเปลี่ยนเป็นลมฝ่ายใต้ ความเร็ว 5 - 10 นอต

อ่าวไทยฝั่งตะวันออก มีเมฆบางส่วน กับทวีขึ้นในตอนกลางวัน อากาศเย็นและมีหมอกบางในตอนเช้า กับมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 4 - 9 กม. (2.0 - 5.0 ไมล์) กลางคืนถึงเช้าลมอ่อนแปรปรวน กลางวันเปลี่ยนเป็นลมฝ่ายใต้ ความเร็ว 6 - 12 นอต ทะเลเรียบถึงมีคลื่นเล็กน้อย ความสูงของคลื่น 1 - 3 ฟุต (0.5 - 1.0 เมตร)

พัทยาและบริเวณใกล้เคียง มีเมฆบางส่วน กับทวีขึ้นในตอนกลางวัน อากาศเย็นและมีหมอกบางในตอนเช้า กับมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 4 - 9 กม. (2.0 - 5.0 ไมล์) กลางคืนถึงเช้าลมอ่อนแปรปรวน กลางวันเปลี่ยนเป็นลมฝ่ายใต้ ความเร็ว 5 - 10 นอต ทะเลเรียบเป็นส่วนมาก ความสูงของคลื่น 1 - 2 ฟุต (0.5 เมตร)

สัตหีบและระยอง มีเมฆบางส่วน กับทวีขึ้นในตอนกลางวัน อากาศเย็นและมีหมอกบางในตอนเช้า กับมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 4 - 9 กม.(2.0 - 5.0 ไมล์) กลางคืนถึงเช้าลมอ่อนแปรปรวน กลางวันเปลี่ยนเป็นลมฝ่ายใต้ ความเร็ว 5 - 10 นอต ทะเลเรียบถึงมีคลื่นเล็กน้อย ความสูงของคลื่น 1 - 3 ฟุต (0.5 - 1.0 เมตร)

อ่าวไทยฝั่งตะวันตกตั้งแต่ชุมพรขึ้นมา  มีเมฆบางส่วน กับทวีขึ้นในตอนกลางวัน มีหมอกบางในตอนเช้าและมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 6 - 10 กม.(3.5 - 5.5 ไมล์) ลมฝ่ายตะวันออก ความเร็ว 7 - 13 นอต ทะเลเรียบถึงมีคลื่นเล็กน้อย ความสูงของคลื่น 1 - 3 ฟุต (0.5 - 1.2 เมตร)

ใต้ชุมพรลงไป มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ และมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 7 - 10 กม. (4.0 - 5.5 ไมล์) ลมฝ่ายตะวันออก ความเร็ว 7 - 14 นอต ทะเลมีคลื่นเล็กน้อย ความสูงของคลื่น 2 - 4 ฟุต (0.5 - 1.2 เมตร)

ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามัน มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ และมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 7 - 10 กม.(4.0 - 5.5 ไมล์) ลมแปรปรวน ความเร็ว 6 - 12 นอต ทะเลเรียบถึงมีคลื่นเล็กน้อย ความสูงของคลื่น 1 - 3 ฟุต (0.5 - 1.0 เมตร)

อ่าวสัตหีบ  น้ำขึ้นสูงสุด เวลา 0725 และเวลา 1546    น้ำลงต่ำสุด เวลา  1236 และเวลา2345
                 ดวงอาทิตย์ตกวันนี้ เวลา 1823                ดวงอาทิตย์ขึ้นวันพรุ่งนี้ เวลา 0638


 


Copyright© สงวนลิขสิทธิ์โดย กองอุตุนิยมวิทยา กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ