สภาวะอากาศ :
 
คำเตือน เรื่อง พายุโซนร้อน"ซาเระกา"บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน และสภาวะคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามัน ฉบับที่ ๗
 


 

 
พยากรณ์อากาศ ประจำวัน พฤหัสบดี ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2559
ลักษณะอากาศทั่วไป   จากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียม เมื่อเวลา 1900 น. วันนี้
       
        ร่องความกดอากาศต่ำพาดผ่านภาคกลางตอนล่าง และภาคตะวันออก ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยตอนล่าง มีกำลังแรงขึ้น   ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีฝนเกือบทั่วไปและมีฝนตกหนักบางแห่ง  อนึ่ง พายุใต้ฝุ่น "ไหหม่า?(Haima) บริเวณทางทะเลจีนใต้ตอนบน ซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่ ละติจูด ๑๙.๘ องศาเหนือ ลองจิจูด ๑๑๗.๔ องศาตะวันออก มีความเร็วลมสูงสุดใกล้จุดศูนย์กลาง 70 นอต กำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกค่อนไปทางเหนือเล็กน้อย ด้วยความเร็ว ๑๕ นอต  พายุนี้ยังไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทย

พยากรณ์อากาศใน 24ชม. ตั้งแต่ 2200 น.วันนี้ ถึง เวลา 2200 น. วันพรุ่งนี้
ภาคเหนือ มีเมฆบางส่วน กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ และมีฟ้าหลัว  ทัศนวิสัย 4 - 8 กม. (2.5 - 4.0 ไมล์) ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 6 - 12 นอต 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีบางส่วน กับมีฝน หรือฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ร้อยละ 20 ของพื้นที่ และมีฟ้าหลัว   ทัศนวิสัย 5 - 8 กม. (3.0 - 4.0 ไมล์) ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 6 - 12 นอต   
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝน หรือฝนฟ้าคะนองบางแห่งๆ ร้อยละ 20 ของพื้นที่  ทัศนวิสัย 6 - 9 กม. (3.5 - 4.5 ไมล์) ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 6 - 12 นอต
ภาคกลาง มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ร้อยละ 30 ของพื้นที่    ทัศนวิสัย 6 - 10 กม. (3.5 - 5.5 ไมล์) ลมแปรปรวน ความเร็ว 6 - 12นอต
ภาคตะวันออก มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองกระจาย ร้อยละ 60 ของพื้นที่  โดยเฉพาะ จว.จันทบุรี และตราด ทัศนวิสัย 6 - 9 กม. (3.5 - 5.0 ไมล์) ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 7 - 14 นอต  ทะเลมีคลื่นเล็กน้อย ความสูงของคลื่น 2 - 4 ฟุต (0.5 - 1.2  เมตร)  ห่างฝั่ง ความสูงของคลื่น 5 ฟุต (1.5 เมตร)  
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตั้งแต่ชุมพรขึ้นมา มีเมฆมาก กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไป ร้อยละ 70  ของพื้นที่ ทัศนวิสัย 6 - 10 กม.(3.5 - 5.5 ไมล์) ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 7- 14 นอต  ทะเลมีคลื่นเล็กน้อย ความสูงของคลื่น 3 - 4 ฟุต (1.0 - 1.2  เมตร) ห่างฝั่ง ความสูงของคลื่น 5 ฟุต (1.5 เมตร) 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตั้งแต่ชุมพรลงไป มีเมฆมาก กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองกระจาย ร้อยละ 60  ของพื้นที่  ทัศนวิสัย 7 - 10 กม. (4.0 - 5.5 ไมล์) ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 7 - 14 นอต   ทะเลมีคลื่นเล็กน้อย ความสูงของคลื่น 2 - 4 ฟุต (0.5 - 1.2  เมตร) 
ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามัน มีเมฆมาก  กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองทั่วไป ร้อยละ 90 ของพื้นที่  และมีฝนตกหนักบางแห่ง ทัศนวิสัย 6 - 9 กม.(3.5 - 5.0 ไมล์) ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 9 - 18 นอต ทะเลมีคลื่นปานกลาง ความสูงของคลื่น 5 - 7 ฟุต (1.5 - 2.1 เมตร) ห่างฝั่ง ความสูงของคลื่น 8 ฟุต ( 2.4 เมตร )

 


Copyright© สงวนลิขสิทธิ์โดย กองอุตุนิยมวิทยา กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ