สภาวะอากาศ :

  บริเวณความกดอากาศสูงกำลังอ่อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน และทะเลจีนใต้ เป็นผลทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นและมีหมอกบางในตอนเช้า และมีหมอกหนาบางพื้นที่ อุณหภูมิในตอนกลางวันจะเพิ่มสูงขึ้น  รวมถึงเป็นสาเหตุทำให้ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนบน ลมฝ่ายตะวันออกพัดปกคลุมอ่าวไทยตอนล่าง 

 


 

 
พยากรณ์อากาศ ประจำวัน พุธ ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
ลักษณะอากาศทั่วไป   จากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียม เมื่อเวลา 0100 น. วันนี้      
      
        บริเวณความกดอากาศสูงกำลังอ่อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน และทะเลจีนใต้ เป็นผลทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นและมีหมอกบางในตอนเช้า และมีหมอกหนาบางพื้นที่ อุณหภูมิในตอนกลางวันจะเพิ่มสูงขึ้น  รวมถึงเป็นสาเหตุทำให้ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนบน ลมฝ่ายตะวันออกพัดปกคลุมอ่าวไทยตอนล่าง 

พยากรณ์อากาศใน 24ชม. ตั้งแต่ 0600 น.วันนี้ ถึง เวลา 0600 น. วันพรุ่งนี้
ฐานทัพเรือกรุงเทพ และบริเวณใกล้เคียง มีเมฆบางส่วน อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า และมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 6 - 10 กม.(3.5 - 5.5 ไมล์) ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 6 -  12 นอต กลางวันเปลี่ยนเป็นลมฝ่ายใต้ ความเร็ว 5 - 10 นอต 
 
อ่าวไทยฝั่งตะวันออก มีเมฆบางส่วน กับทวีขึ้นในตอนกลางวัน อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า และมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 4 - 9 กม.(2.5 - 5.0 ไมล์) ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 7 - 13นอต ตอนบ่ายลมอ่อนแปรปรวน ทะเลเรียบถึงมีคลื่นเล็กน้อย ความสูงของคลื่น 1 - 3 ฟุต (0.5 - 1.0 เมตร) 
 
พัทยา และบริเวณใกล้เคียง มีเมฆบางส่วน กับทวีขึ้นในตอนกลางวัน และมีฝนบางแห่ง ร้อยละ10 ของพื้นที่ ส่วนมากในระหว่างบ่ายถึงค่ำ อากาศเย็น กับมีหมอกบางในตอนเช้า และมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย  5 - 9 กม. (3.0 - 5.0 ไมล์) ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 6 - 12 นอต กลางวันเปลี่ยนเป็นลมฝ่ายใต้ ความเร็ว 5 - 10 นอต ทะเลเรียบเป็นส่วนมาก ความสูงของคลื่น 1 - 2  ฟุต (0.5 เมตร)   
 
สัตหีบและระยอง มีเมฆบางส่วน กับทวีขึ้นในตอนกลางวัน และมีฝนบางแห่ง ร้อยละ10 ของพื้นที่ ส่วนมากในระหว่างบ่ายถึงค่ำ อากาศเย็น กับมีหมอกบางในตอนเช้า และมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย  4 - 9 กม.(2.5 - 5.0 ไมล์) ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 6 - 12 นอต กลางวันเปลี่ยนเป็นลมฝ่ายใต้ ความเร็ว 5 - 10 นอต ทะเลเรียบถึงมีคลื่นเล็กน้อย ความสูงของคลื่น 1 - 3 ฟุต (0.5 - 1.0 เมตร) 
 
อ่าวไทยฝั่งตะวันตกตั้งแต่ชุมพรขึ้นมา มีเมฆบางส่วน กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ร้อยละ10 ของพื้นที่ ทัศนวิสัย 7 - 10 กม.(4.0 - 5.5 ไมล์) ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 7 - 13 นอต ทะเลเรียบถึงมีคลื่นเล็กน้อย ความสูงของคลื่น 1 - 3 ฟุต (0.5 - 1.0 เมตร)  
 
ต้ชุมพรลงไป มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ร้อยละ 30 ของพื้นที่ ทัศนวิสัย 7 - 10 กม. (4.0 - 5.5 ไมล์) ลมฝ่ายตะวันออก ความเร็ว 7 - 14 นอต ทะเลมีคลื่นเล็กน้อย ความสูงของคลื่น 2 - 4 ฟุต (0.5 - 1.2 เมตร) 
ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามัน มีเมฆบางส่วน กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ร้อยละ10 ของพื้นที่ ทัศนวิสัย 8 - 10 กม.(4.5-5.5 ไมล์) ลมฝ่ายตะวันออก ความเร็ว 6 - 12 นอต กลางวัน เปลี่ยนเป็นลมฝ่ายตะวันตก ความเร็ว 5 - 10 นอต ทะเลเรียบถึงมีคลื่นเล็กน้อย ความสูงของคลื่น 1 - 3 ฟุต(0.5 - 1.0 เมตร) 

อ่าวสัตหีบน้ำขึ้นสูงสุด เวลา  0656                น้ำลงต่ำสุด เวลา  1927 
ดวงอาทิตย์ตกวันนี้ เวลา  1824             ดวงอาทิตย์ขึ้นวันพรุ่งนี้ เวลา  0635  

 


Copyright© สงวนลิขสิทธิ์โดย กองอุตุนิยมวิทยา กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ