สภาวะอากาศ :

บริเวณความกดอากาศสูงจากสาธารณรัฐประชาชนจีนปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง  ของประเทศไทย และทะเลจีนใต้ เป็นผลทำให้บริเวณดังกล่าวเกิดพายุฤดูร้อน โดยมีฝนหรือฝนฟ้าคะนอง กับลมกระโชกแรงบางพื้นที่ ในระยะ 1 - 2 วันนี้

 

 

บทความ

คู่มือ digitized

Track Khanun

 

 
พยากรณ์อากาศประจำวัน พฤหัสบดี ที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2561
ลักษณะอากาศทั่วไป   จากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียม เมื่อเวลา 1300 น. วันนี้      
       บริเวณความกดอากาศสูงจากสาธารณรัฐประชาชนจีนปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง  ของประเทศไทย และทะเลจีนใต้ เป็นผลทำให้บริเวณดังกล่าวเกิดพายุฤดูร้อน โดยมีฝนหรือฝนฟ้าคะนอง กับลมกระโชกแรงบางพื้นที่ ในระยะ 1 - 2 วันนี้

พยากรณ์อากาศใน 24 ชม. ตั้งแต่ 1600 น.วันนี้ ถึง เวลา 1600 น. วันพรุ่งนี้
พื้นที่รับผิดชอบ นรข.ภาคเหนือ มีเมฆบางส่วน กับทวีขึ้นในตอนกลางวัน และมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ร้อยละ 20 ของพื้นที่ อากาศร้อนในตอนกลางวัน กับมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 4 - 9 กม. (2.0 - 5.0 ไมล์) ลมแปรปรวน ความเร็ว 5 - 10 นอต
พื้นที่รับผิดชอบ นรข.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  มีเมฆบางส่วน กับทวีขึ้นในตอนกลางวัน และมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองเป็นแห่ง ๆ ร้อยละ 30 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง อากาศร้อนในตอนกลางวัน และมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 5 - 9 กม. (3.0 - 5.0 ไมล์)  ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 6 - 12 นอต
พื้นที่รับผิดชอบ นรข.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มีเมฆบางส่วน กับทวีขึ้นในตอนกลางวัน และมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองเป็นแห่ง ๆ ร้อยละ 30 ของพื้นที่ และมีลมกระโชกแรงบางแห่ง อากาศร้อนในตอนกลางวัน กับมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย  6 - 9 กม. (3.5 - 5.0 ไมล์)  ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 5 - 10 นอต
ภาคกลาง มีเมฆบางส่วน กับทวีขึ้นในตอนกลางวัน และมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองเป็นแห่ง ๆ ร้อยละ 30 ของพื้นที่ อากาศร้อนในตอนกลางวัน กับมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 6 - 10 กม. (3.5 - 5.5 ไมล์)ลมกลางคืนถึงเช้าลมอ่อนแปรปรวน กลางวันเปลี่ยนเป็นลมฝ่ายใต้ ความเร็ว 6 - 12 นอต
ภาคตะวันออก มีเมฆบางส่วนกับทวีขึ้นในตอนกลางวัน และมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองกระจาย ร้อยละ 40 ของพื้นที่ อากาศร้อนในตอนกลางวัน และมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 5 - 10 กม. (3.0 - 5.5 ไมล์) ลมกลางคืนถึงเช้าลมอ่อนแปรปรวน กลางวันเปลี่ยนเป็นลมฝ่ายใต้ความเร็ว 6 - 12 นอต ทะเลเรียบเป็นส่วนมาก  ความสูงของคลื่น 1 - 2 ฟุต (0.5 เมตร)
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตั้งแต่ชุมพรขึ้นมา มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองกระจาย ร้อยละ 40 ของพื้นที่ และมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 6 - 10 กม.(3.5 - 5.5 ไมล์)  ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 6 - 12 นอต ทะเลเรียบถึงมีคลื่นเล็กน้อย ความสูงของคลื่น 1 - 3 ฟุต (0.5 - 1.0 เมตร)
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตั้งแต่ชุมพรลงไป มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองกระจาย ร้อยละ 40 ของพื้นที่ และมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 7 - 10 กม. (4.0 - 5.5 ไมล์) ลมฝ่ายตะวันออก ความเร็ว 7 - 14 นอต ทะเลมีคลื่นเล็กน้อย ความสูงของคลื่น 2 - 4 ฟุต (0.5 - 1.2 เมตร)
ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามัน มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ร้อยละ 30 ของพื้นที่ และมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 7 - 10 กม.(4.0 - 5.5 ไมล์) ลมฝ่ายตะวันออก ความเร็ว 6 - 12 นอต ทะเลเรียบเป็นส่วนมาก ความสูงของคลื่น 1 - 2  ฟุต (0.5 เมตร)

 


Copyright© สงวนลิขสิทธิ์โดย กองอุตุนิยมวิทยา กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ