สภาวะอากาศ :

บริเวณความกดอากาศสูงกำลังอ่อนปกคลุมภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และทะเลจีนใต้ ส่งผลให้บริเวณดังกล่าวมีหมอกบางและมีอากาศเย็นในตอนเช้า รวมถึงเป็นสาเหตุทำให้ลมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนบน กับลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนล่าง และทะเลอันดามันมีกำลังอ่อนลง ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนหรือฝนฟ้าคะนองลดลง คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามัน ทะเลเรียบถึงมีคลื่นเล็กน้อย

 

 

 

 

 

จำนวนผู้เข้าชม

 

 
พยากรณ์อากาศประจำ วัน อังคาร ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2562
ลักษณะอากาศทั่วไป   จากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียม เมื่อเวลา 1300 น. วันนี้   
บริเวณความกดอากาศสูงกำลังอ่อนปกคลุมภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และทะเลจีนใต้ ส่งผลให้บริเวณดังกล่าวมีหมอกบางและมีอากาศเย็นในตอนเช้า รวมถึงเป็นสาเหตุทำให้ลมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนบน กับลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนล่าง และทะเลอันดามันมีกำลังอ่อนลง ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนหรือฝนฟ้าคะนองลดลง คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามัน ทะเลเรียบถึงมีคลื่นเล็กน้อย

พยากรณ์อากาศใน 24ชม. ตั้งแต่ 1600น.วันนี้ ถึง 1600น.วันพรุ่งนี้
พื้นที่รับผิดชอบ นรข.ภาคเหนือ มีเมฆบางส่วน อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า และมีหมอกหนาบางพื้นที่ กับมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 5 - 9 กม. (3.0 - 5.0 ไมล์) ลมแปรปรวน ความเร็ว 5 - 10 นอต
 
พื้นที่รับผิดชอบ นรข.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีเมฆบางส่วน อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า และมีหมอกหนาบางพื้นที่ กับมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 4 - 8 กม.(2.0 - 4.5 ไมล์) ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 6 - 12 นอต 
 
พื้นที่รับผิดชอบ นรข.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มีเมฆบางส่วน อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า และมีหมอกหนาบางพื้นที่ กับมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 4 - 9 กม.(2.0 - 5.0 ไมล์) ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 5 - 10 นอต
 
ภาคกลาง มีเมฆบางส่วน กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ อากาศเย็นในตอนเช้า และมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 5 - 9 กม.(3.0 - 5.0 ไมล์) ลมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังอ่อน บ่ายลมแปรปรวน ความเร็ว 6 - 12 นอต
 
ภาคตะวันออก มีเมฆบางส่วน กับทวีขึ้นในตอนบ่าย และมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ร้อยละ 10 ของพื้นที่  โดยเฉพาะบริเวณ จว.จันทบุรี และตราด กับมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 5 - 9 กม.(3.0 - 5.0 ไมล์) ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 6 - 12 นอต ตอนบ่ายลมแปรปรวน ทะเลเรียบถึงมีคลื่นเล็กน้อย ความสูงของคลื่น 1 - 3 ฟุต (0.5 - 1.0 เมตร)
 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตั้งแต่ชุมพรขึ้นมา มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองกระจาย ร้อยละ 60 ของพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณ จว.ประจวบคีรีขันธ์ และชุมพร กับมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 6 - 10 กม. (3.5 - 5.5 ไมล์) ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 6 - 12 นอต บ่ายลมแปรปรวน ทะเลมีคลื่นเล็กน้อย ความสูงของคลื่น 2 - 3 ฟุต (0.5 - 1.0 เมตร)
 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตั้งแต่ชุมพรลงไป มีเมฆมาก กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไป ร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยเฉพาะบริเวณ จว.สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส กับมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 6 - 10 กม.(3.5 - 5.5 ไมล์) ลมฝ่ายตะวันออก ความเร็ว 7 - 14 นอต ทะเลมีคลื่นเล็กน้อย ความสูงของคลื่น 2 - 4 ฟุต (0.5 - 1.2 เมตร)
 
ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามัน มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองกระจาย ร้อยละ 40 ของพื้นที่ และมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 7 - 10 กม.(4.0 - 5.5 ไมล์) ลมฝ่ายตะวันออก ความเร็ว 6 - 12 นอต  ทะเลเรียบถึงมีคลื่นเล็กน้อย ความสูงของคลื่น 1 - 3 ฟุต (0.5 - 1.0 เมตร) 

 อ่าวสัตหีบน้ำขึ้นสูงสุด เวลา 1331 สูง 2.96 เมตร น้ำลงต่ำสุด เวลา 0307 สูง 1.07 เมตร 
ดวงอาทิตย์ตกวันนี้ เวลา 1754 ดวงอาทิตย์ขึ้นวันพรุ่งนี้ เวลา 0608


หมายเหตุ อ้างอิงค่าระดับน้ำ สูงจากระดับน้ำลงต่ำที่สุด (LOWEST LOW WATER) หน่วยเป็นเมตร

 


Copyright© สงวนลิขสิทธิ์โดย กองอุตุนิยมวิทยา กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ