สภาวะอากาศ :
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย   ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศไทยตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้ทั่วทุกภาคของประเทศไทยมีฝนกระจายถึงเกือบทั่วไป และมีฝนตกหนักบางแห่ง คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังปานกลาง ในระหว่างวันที่ 28 - 30 ส.ค.59  ขอให้พิจารณาเดินเรือด้วยความระมัดระวังในช่วงและวันดังกล่าว


 

 
พยากรณ์อากาศ ประจำวัน อาทิตย์ ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2559
ลักษณะอากาศทั่วไป   จากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียม เมื่อเวลา 0100 น. วันนี้      
       
        มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย   ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศไทยตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้ทั่วทุกภาคของประเทศไทยมีฝนกระจายถึงเกือบทั่วไป และมีฝนตกหนักบางแห่ง คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังปานกลาง ในระหว่างวันที่ 28 - 30 ส.ค.59  ขอให้พิจารณาเดินเรือด้วยความระมัดระวังในช่วงและวันดังกล่าว

พยากรณ์อากาศใน 24ชม. ตั้งแต่ 0600 น.วันนี้ ถึง เวลา 0600 น. วันพรุ่งนี้
ภาคเหนือ มีเมฆมาก  กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไป ร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง  ทัศนวิสัย 5 - 9 กม. (3.0 - 5.0 ไมล์) ลมแปรปรวน ความเร็ว 7 - 14 นอต 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีเมฆมาก กับมีฝน หรือฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไป ร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ทัศนวิสัย 6  - 9 กม. (3.5 - 5.0 ไมล์) ลมแปรปรวน ความเร็ว 6 - 12 นอต   
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มีเมฆมาก กับมีฝน หรือฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไป ร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ทัศนวิสัย 6  - 9 กม. (3.5 - 5.0 ไมล์) ลมแปรปรวน ความเร็ว 6 - 12 นอต
ภาคกลาง มีเมฆมาก กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองกระจาย ร้อยละ 60 ของพื้นที่  ทัศนวิสัย 6 - 10 กม. (3.5 - 5.5 ไมล์) ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 6 - 12 นอต
ภาคตะวันออก มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองกระจาย  ร้อยละ 60 ของพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณ จว.จันทบุรี และตราด ทัศนวิสัย 5 - 9 กม. (3.0 ? 5.0 ไมล์) ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 8 - 15 นอต  ทะเลมีคลื่นเล็กน้อย  ความสูงของคลื่น 2 - 4 ฟุต (0.5 - 1.2  เมตร) 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตั้งแต่ชุมพรขึ้นมา มีเมฆมาก กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองกระจาย ร้อยละ 40 ของพื้นที่ ทัศนวิสัย 7 - 10 กม.(4.0 ? 5.5 ไมล์) ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 7 - 14 นอต  ทะเลมีคลื่นเล็กน้อย ความสูงของคลื่น 2 - 3 ฟุต (0.5 - 1.0 เมตร) 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตั้งแต่ชุมพรลงไป มีเมฆมาก  กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองกระจาย ร้อยละ 60 ของพื้นที่  ทัศนวิสัย 8 - 10 กม. (4.5 ? 5.0 ไมล์) ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 6 - 12 นอต   ทะเลเรียบถึงมีคลื่นเล็กน้อย ความสูงของคลื่น  1 - 3 ฟุต (0.5  - 1.0 เมตร) 
ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามัน มีเมฆมาก  กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองทั่วไป ร้อยละ 80 ของพื้นที่ ทัศนวิสัย 6 - 10 กม.(3.5 - 5.5 ไมล์) ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 8 - 16 นอต ทะเลมีคลื่นปานกลาง ความสูงของคลื่น 5 - 6 ฟุต (1.5 - 1.8 เมตร) ห่างฝั่ง ความสูงของคลื่น 7 ฟุต (2.1 เมตร)

 


Copyright© สงวนลิขสิทธิ์โดย กองอุตุนิยมวิทยา กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ