สภาวะอากาศ :

บริเวณความกดอากาศสูงจากสาธารณรัฐประชาชนจีนแผ่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และทะเลจีนใต้ ลักษณะเช่นนี้เป็นผลทำให้เกิดพายุฤดูร้อน ในบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก โดยมีฝนหรือฝนฟ้าคะนอง กับลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ ขอให้ระวังอันตรายจากสภาวะอากาศดังกล่าว รวมถึงส่งผลให้ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนบน ลมฝ่ายตะวันออกพัดปกคลุมอ่าวไทยตอนล่าง เป็นผลให้ภาคใต้มีฝนเป็นแห่งๆ ถึงกระจาย บริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามัน ทะเลมีคลื่นเล็กน้อย อ่าวไทยตอนล่างห่างฝั่งมีคลื่นปานกลาง ขอให้พิจารณาเดินเรือในบริเวณดังกล่าวด้วยความระมัดระวัง

 

 

 

 

 

จำนวนผู้เข้าชม

 

 
พยากรณ์อากาศประจำ วัน อังคาร ที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2562
ลักษณะอากาศทั่วไป   จากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียม เมื่อเวลา 0100 น. วันนี้

       บริเวณความกดอากาศสูงจากสาธารณรัฐประชาชนจีนแผ่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และทะเลจีนใต้ ลักษณะเช่นนี้เป็นผลทำให้เกิดพายุฤดูร้อน ในบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก โดยมีฝนหรือฝนฟ้าคะนอง กับลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ ขอให้ระวังอันตรายจากสภาวะอากาศดังกล่าว รวมถึงส่งผลให้ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนบน ลมฝ่ายตะวันออกพัดปกคลุมอ่าวไทยตอนล่าง เป็นผลให้ภาคใต้มีฝนเป็นแห่งๆ ถึงกระจาย บริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามัน ทะเลมีคลื่นเล็กน้อย อ่าวไทยตอนล่างห่างฝั่งมีคลื่นปานกลาง ขอให้พิจารณาเดินเรือในบริเวณดังกล่าวด้วยความระมัดระวัง

พยากรณ์อากาศใน 24ชม. ตั้งแต่ 0600 น.วันนี้ ถึง เวลา 0600 น. วันพรุ่งนี้
พื้นที่รับผิดชอบ นรข.ภาคเหนือ มีเมฆบางส่วน อากาศร้อนในตอนกลางวัน กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ร้อยละ 20 ของพื้นที่ และมีลมกระโชกแรงบางแห่ง กับมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 5 - 8 กม.(3.0 - 4.5 ไมล์) ลมแปรปรวน ความเร็ว 6 - 12 นอต
พื้นที่รับผิดชอบ นรข.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีเมฆเป็นส่วนมาก อากาศร้อนในตอนกลางวัน กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ร้อยละ 30 ของพื้นที่ และมีลมกระโชกแรงบางแห่ง กับมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 6 - 10 กม. (3.5 - 5.5 ไมล์) ลมแปรปรวน ความเร็ว 6 - 12 นอต
พื้นที่รับผิดชอบ นรข.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มีเมฆเป็นส่วนมาก อากาศร้อนในตอนกลางวัน กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองกระจาย ร้อยละ 40 ของพื้นที่ และมีลมกระโชกแรงบางแห่ง กับมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 6 - 10 กม.(3.5 - 5.5 ไมล์) ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 7 - 14 นอต
ภาคกลาง มีเมฆเป็นส่วนมาก อากาศร้อนในตอนกลางวัน กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ร้อยละ 30 ของพื้นที่ และมีลมกระโชกแรงบางแห่ง กับมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 7 - 10 กม. (4.0 - 5.5ไมล์) ลมฝ่ายใต้ ความเร็ว 6 - 12 นอต
ภาคตะวันออก มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ร้อยละ 30 ของพื้นที่ และมีลมกระโชกแรงบางแห่ง กับมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 6 - 10 กม. (3.5 - 5.5 ไมล์) กลางคืนถึงเช้าลมอ่อนแปรปรวน กลางวันเปลี่ยนเป็นลมฝ่ายใต้ ความเร็ว 7 - 14 นอต ทะเลเรียบถึงมีคลื่นเล็กน้อย ความสูงของคลื่น 1 - 3 ฟุต (0.5 - 1.0 เมตร)
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตั้งแต่ชุมพรขึ้นมา มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองกระจาย ร้อยละ 40 ของพื้นที่ และมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 7 - 10 กม.(4.0 - 5.5 ไมล์) ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 7 - 14 นอต ทะเลมีคลื่นเล็กน้อย ความสูงของคลื่น 2 - 4 ฟุต (0.5 - 1.2 เมตร)
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตั้งแต่ชุมพรลงไป มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองกระจาย ร้อยละ 40 ของพื้นที่  และมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 7 - 10 กม.(4.0 - 5.5 ไมล์) ลมฝ่ายตะวันออก ความเร็ว 8 - 15 นอต ทะเลมีคลื่นเล็กน้อย ความสูงของคลื่น 3 - 4 ฟุต (1.0 - 1.2 เมตร) ห่างฝั่งมีคลื่นปานกลาง ความสูงของคลื่น ประมาณ 5 ฟุต (1.5 เมตร)
ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามัน มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ร้อยละ 30 ของพื้นที่ และมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 7 - 10 กม.(4.0 - 5.5 ไมล์) กลางคืนถึงเช้าลมอ่อนแปรปรวน กลางวันเปลี่ยนเป็นลมฝ่ายตะวันออก ความเร็ว 6 - 12 นอต ทะเลเรียบถึงมีคลื่นเล็กน้อย ความสูงของคลื่น 1 - 3 ฟุต (0.5 - 1.0 เมตร) 
อ่าวสัตหีบน้ำขึ้นสูงสุด เวลา 0630 และเวลา 2152  น้ำลงต่ำสุด เวลา 0121 และเวลา 1353
ดวงอาทิตย์ตกวันนี้ เวลา 1828 ดวงอาทิตย์ขึ้นวันพรุ่งนี้ เวลา 0617
 


Copyright© สงวนลิขสิทธิ์โดย กองอุตุนิยมวิทยา กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ