สภาวะอากาศ :

บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากสาธารณรัฐประชาชนจีนแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ เป็นผลทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าและมีฟ้าหลัว ส่วนอ่าวไทยฝั่งตะวันออกมีฝนลดลง

 

 

บทความ

คู่มือ digitized

Track Khanun

 

 
พยากรณ์อากาศประจำวัน พุธ ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
ลักษณะอากาศทั่วไป   จากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียม เมื่อเวลา 1300 น. วันนี้  
         บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากสาธารณรัฐประชาชนจีนแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ เป็นผลทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าและมีฟ้าหลัว ส่วนอ่าวไทยฝั่งตะวันออกมีฝนลดลง

พยากรณ์อากาศใน 24 ชม. ตั้งแต่ 1600 น.วันนี้ ถึง 1600 วันพรุ่งนี้   
ฐานทัพเรือกรุงเทพ และบริเวณใกล้เคียง มีเมฆบางส่วน อากาศเย็น กับมีหมอกบางในตอนเช้า และมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 6 - 9 กม.(3.5 - 5.0 ไมล์) ลมตะวันออกเฉียงเหนือ   ความเร็ว 6 - 12 นอต
อ่าวไทยฝั่งตะวันออก มีเมฆบางส่วน กับทวีขึ้นในตอนกลางวัน มีฝนหรือฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ร้อยละ 20 ของพื้นที่ กับมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 4 - 9 กม. (2.5 - 5.0 ไมล์) ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 7 - 14 นอต ทะเลเรียบถึงมีคลื่นเล็กน้อย ความสูงของคลื่น 1 - 3 ฟุต (0.5 - 1.0 เมตร)  
พัทยาและบริเวณใกล้เคียง มีเมฆบางส่วน กับมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 5 - 9 กม. (3.0 - 5.5 ไมล์) ลมตะวันออกเฉียงเหนือ  ความเร็ว 6 - 12 นอต ทะเลเรียบถึงมีคลื่นเล็กน้อย ความสูงของคลื่น 1 - 3 ฟุต (0.5 - 1.0 เมตร) 
สัตหีบและระยอง มีเมฆบางส่วนกับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ กับมีฟ้าหลัวทัศนวิสัย 5 - 9 กม.(3.0 - 5.5 ไมล์) ลมตะวันออกเฉียงเหนือ  ความเร็ว 6 - 12 นอต ทะเลมีคลื่นเล็กน้อย ความสูงของคลื่น 2 - 3 ฟุต (0.5 - 1.0 เมตร) 
อ่าวไทยฝั่งตะวันตกตั้งแต่ชุมพรขึ้นมา  มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองกระจาย ร้อยละ 40 ของพื้นที่ และมีฟ้าหลัว  ทัศนวิสัย 6 - 10 กม.(3.5 - 5.5 ไมล์)ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 7 - 14 นอต ทะเลมีคลื่นเล็กน้อย ความสูงของคลื่น 2 - 3 ฟุต (0.5 - 1.0 เมตร)   
ใต้ชุมพรลงไป มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองกระจาย ร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 6 - 10 กม. (3.5 - 5.5 ไมล์) ลมฝ่ายตะวันออก ความเร็ว  6 - 12 นอต ทะเลมีคลื่นเล็กน้อย ความสูงของคลื่น 2 - 3 ฟุต (0.5 - 1.0 เมตร)  
ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามัน มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองเป็นแห่ง ๆ ร้อยละ 30 ของพื้นที่ และมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 6 - 10 กม.(3.5 - 5.5 ไมล์) ลมแปรปรวน ความเร็ว 6 - 12 นอต ทะเลเรียบถึงมีคลื่นเล็กน้อย ความสูงของคลื่น  1 - 3 ฟุต (0.5 - 1.0  เมตร)

อ่าวสัตหีบ น้ำขึ้นสูงสุด เวลา 0837  น้ำลงต่ำสุด เวลา 0000  
ดวงอาทิตย์ตกวันนี้ เวลา 1747 ดวงอาทิตย์ขึ้นวันพรุ่งนี้ เวลา 0618

 


Copyright© สงวนลิขสิทธิ์โดย กองอุตุนิยมวิทยา กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ