สภาวะอากาศ :

มวลอากาศเย็นระลอกใหม่ ได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และทะเลจีนใต้แล้ว ทำให้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนในระยะแรก กับอุณหภูมิจะลดลง 2 - 3 องศาเซลเซียส อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า รวมถึงเป็นสาเหตุทำให้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ที่พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนบน กับลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้น ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้น คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามัน ทะเลมีคลื่นเล็กน้อยบ

 

 

 

 

 

จำนวนผู้เข้าชม

 

 
พยากรณ์อากาศประจำ วัน พฤหัสบดี ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
ลักษณะอากาศทั่วไป   จากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียม เมื่อเวลา 0700  น. วันนี้
    บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากสาธารณรัฐประชาชนจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และทะเลจีนใต้ เป็นผลทำให้บริเวณดังกล่าวอากาศเย็น กับมีหมอกบางในตอนเช้า และมีลมแรง รวมถึงเป็นสาเหตุทำให้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ที่พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนบน กับลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้น ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้น คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามัน ทะเลมีคลื่นเล็กน้อยถึงปานกลาง ขอให้พิจารณาเดินเรือด้วยความระมัดระวัง

พยากรณ์อากาศใน 24ชม. ตั้งแต่ 1100น.วันนี้ ถึง 1100น.วันพรุ่งนี้
 
พื้นที่รับผิดชอบ นรข.ภาคเหนือ มีเมฆบางส่วน กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า และมีหมอกหนาบางพื้นที่ กับมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 3 - 9 กม. (1.5 - 5.0 ไมล์) ลมฝ่ายตะวันออก ความเร็ว 6 - 10 นอต
 
พื้นที่รับผิดชอบ นรข.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีเมฆบางส่วน อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า และมีฟ้าหลัว  และมีลมแรง ทัศนวิสัย 3 - 8 กม.(1.5 - 4.5 ไมล์) ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 7 - 14 นอต 
 
พื้นที่รับผิดชอบ นรข.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มีเมฆบางส่วน กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า และมีฟ้าหลัว และมีลมแรง ทัศนวิสัย 5 - 9 กม.(3.0 - 5.0 ไมล์) ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 7 - 14 นอต
 
ภาคกลาง มีเมฆบางส่วน กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ อากาศเย็น และมีหมอกบางในตอนเช้า กับมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 5 - 9 กม.(3.0 - 5.0 ไมล์) ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 6 - 12 นอต
 
ภาคตะวันออก มีเมฆบางส่วน กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณ จว.ระยอง จันทบุรี และตราด อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า และมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 4 - 9 กม.(2.0 - 5.0 ไมล์) ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 7 - 14 นอต  ทะเลเรียบถึงมีคลื่นเล็กน้อย ความสูงของคลื่น 1 - 3 ฟุต (0.5 - 1.0 เมตร)
 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตั้งแต่ชุมพรขึ้นมา มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองกระจาย ร้อยละ 40 ของพื้นที่ และมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 6 - 10 กม. (3.5 - 5.5 ไมล์) ลมตะวันออกเฉียงเหนือ  ความเร็ว 7 - 14 นอต ทะเลมีคลื่นเล็กน้อย ความสูงของคลื่น 2 - 4 ฟุต (0.5 - 1.2 เมตร)
 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตั้งแต่ชุมพรลงไป มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองกระจาย ร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 6 - 9 กม.(3.5 - 5.0 ไมล์) ลมฝ่ายตะวันออก ความเร็ว 8 - 15 นอต ทะเลมีคลื่นเล็กน้อยถึงปานกลาง ความสูงของคลื่น 2 - 4 ฟุต (0.5 - 1.2 เมตร) ห่างฝั่ง 5 ฟุต (1.5 เมตร)
 
ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามัน มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ร้อยละ 30 ของพื้นที่ และมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 6 - 10 กม.(3.5 - 5.5 ไมล์) ลมฝ่ายตะวันออก ความเร็ว 7 - 14 นอต ทะเลเรียบถึงมีคลื่นเล็กน้อย ความสูงของคลื่น 1 - 3 ฟุต (0.5 - 1.0 เมตร) ห่างฝั่ง 4 ฟุต (1.2 เมตร) 
 
อ่าวสัตหีบ       น้ำขึ้นสูงสุด เวลา 0704 สูง 2.98 เมตร และเวลา 1520 สูง 2.69 เมตร
                           น้ำลงต่ำสุด เวลา 1158 สูง 2.59 เมตร และเวลา 2325 สูง 1.09 เมตร
                            ดวงอาทิตย์ตกวันนี้ เวลา 1748        ดวงอาทิตย์ขึ้นวันพรุ่งนี้ เวลา 0614หมายเหตุ อ้างอิงค่าระดับน้ำ สูงจากระดับน้ำลงต่ำที่สุด (LOWEST LOW WATER) หน่วยเป็นเมตร

 


Copyright© สงวนลิขสิทธิ์โดย กองอุตุนิยมวิทยา กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ