สภาวะอากาศ :

บริเวณความกดอากาศสูงปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกของประเทศไทยและทะเลจีนใต้ เป็นผลทำให้บริเวณดังกล่าวอากาศเย็น กับมีหมอกบางในตอนเช้า และมีหมอกหนาบางพื้นที่ รวมถึงเป็นสาเหตุทำให้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ พัดปกคลุมอ่าวไทย และภาคใต้ ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนอยู่ในเกณฑ์เป็นแห่งๆ ถึงกระจาย

 

 

บทความ

คู่มือ digitized

Track Khanun

 

 
พยากรณ์อากาศประจำวัน พุธ ที่ 17 มกราคม พ.ศ.2561
ลักษณะอากาศทั่วไป   จากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียม เมื่อเวลา 1900 น. วันนี้      
    บริเวณความกดอากาศสูงกำลังอ่อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน และทะเลจีนใต้ เป็นผลทำให้บริเวณดังกล่าวอากาศเย็น กับมีหมอกบางในตอนเช้า และมีหมอกหนาบางพื้นที่ รวมถึงเป็นสาเหตุทำให้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังอ่อนพัดปกคลุมอ่าวไทยตอนบน ลมฝ่ายตะวันออกพัดปกคลุมอ่าวไทยตอนล่าง

พยากรณ์อากาศใน 24 ชม. ตั้งแต่ 2200 น.วันนี้ ถึง เวลา 2200 น. วันพรุ่งนี้
พื้นที่รับผิดชอบ นรข.ภาคเหนือ มีเมฆบางส่วน อากาศเย็นถึงหนาว กับมีหมอกบางในตอนเช้า และมีหมอกหนาบางพื้นที่ กับมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 3 - 9 กม.(1.5 - 5.0 ไมล์) ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 6 - 12 นอต
พื้นที่รับผิดชอบ นรข.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  มีเมฆบางส่วน อากาศเย็นถึงหนาว กับมีหมอกบางในตอนเช้า และมีหมอกหนาบางพื้นที่ กับมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 3 - 8 กม. (1.5 - 4.5 ไมล์) ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 7 - 14 นอต
พื้นที่รับผิดชอบ นรข.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มีเมฆบางส่วน อากาศเย็น กับมีหมอกบางในตอนเช้า และมีหมอกหนาบางพื้นที่ กับมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 4 - 9 กม. (2.0 - 5.0 ไมล์) ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 6 - 12 นอต
ภาคกลาง มีเมฆบางส่วน อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า และมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 5 - 10 กม. (3.0 - 5.5 ไมล์) ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 6 - 12 นอต ตอนบ่ายลมแปรปรวน
ภาคตะวันออก มีเมฆบางส่วน อากาศเย็น และมีหมอกบางในตอนเช้า กับมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 4 - 9 กม. (2.0 - 5.0 ไมล์) ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 7 - 14 นอต ตอนบ่ายลมแปรปรวน ทะเลเรียบถึงมีคลื่นเล็กน้อย ความสูงของคลื่น 1 - 3 ฟุต (0.5 - 1.0 เมตร)
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตั้งแต่ชุมพรขึ้นมา มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองเป็นแห่ง ๆ ร้อยละ 20 ของพื้นที่ อากาศเย็นในตอนเช้า และมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 6 - 10 กม.(3.5 - 5.5 ไมล์) ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 7 - 14 นอต ทะเลเรียบถึงมีคลื่นเล็กน้อย ความสูงของคลื่น 1 - 3 ฟุต (0.5 - 1.0 เมตร)
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตั้งแต่ชุมพรลงไป มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองกระจาย ร้อยละ 40 ของพื้นที่ กับมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 7 - 10 กม. (4.0 - 5.5 ไมล์) ลมฝ่ายตะวันออก ความเร็ว 7 - 14 นอต ทะเลมีคลื่นเล็กน้อย ความสูงของคลื่น 2 - 4 ฟุต (0.5 - 1.2 เมตร)
ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามัน  มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ร้อยละ 20 ของพื้นที่ และมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 6 - 10 กม.(3.5 - 5.5 ไมล์) ลมฝ่ายตะวันออก ความเร็ว 6 - 12 นอต ตอนบ่ายลมแปรปรวน ทะเลเรียบถึงมีคลื่นเล็กน้อย ความสูงของคลื่น 1 - 3 ฟุต (0.5 - 1.0 เมตร)

 


Copyright© สงวนลิขสิทธิ์โดย กองอุตุนิยมวิทยา กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ