สภาวะอากาศ :

บริเวณความกดอากาศสูงกำลังอ่อน ยังคงปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามตอนบน และทะเลจีนใต้ เป็นผลทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนบน ลมฝ่ายตะวันออกพัดปกคลุมอ่าวไทยตอนล่าง และทะเลอันดามัน คลื่นลมบริเวณอ่าวไทย และทะเลอันดามัน ทะเลเรียบถึงมีคลื่นเล็กน้อย


 

 

 

 

 

จำนวนผู้เข้าชม

 

 
พยากรณ์อากาศประจำ วัน อังคาร ที่ 28 มกราคม พ.ศ.2563
ลักษณะอากาศทั่วไป   จากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียม เมื่อเวลา 0700  น. วันนี้
   บริเวณความกดอากาศสูงกำลังอ่อน ยังคงปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามตอนบน และทะเลจีนใต้ เป็นผลทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนบน ลมฝ่ายตะวันออกพัดปกคลุมอ่าวไทยตอนล่าง และทะเลอันดามัน คลื่นลมบริเวณอ่าวไทย และทะเลอันดามัน ทะเลเรียบถึงมีคลื่นเล็กน้อย

พยากรณ์อากาศใน 24ชม. ตั้งแต่ 1100น.วันนี้ ถึง 1100น.วันพรุ่งนี้
พื้นที่รับผิดชอบ นรข.ภาคเหนือ มีเมฆบางส่วน อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า และมีหมอกหนาบางพื้นที่ ทัศนวิสัย 3 - 8 กม.(1.5 - 4.5 ไมล์) ลมแปรปรวน ความเร็ว 6 - 12 นอต
 
พื้นที่รับผิดชอบ นรข.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ อากาศเย็นและมีหมอกบางในตอนเช้า กับมีหมอกหนาบางพื้นที่ ทัศนวิสัย 3 - 9 กม.(1.5 - 5.0 ไมล์) ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 7 - 14 นอต 
 
พื้นที่รับผิดชอบ นรข.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มีเมฆเป็นส่วนมาก  กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ อากาศเย็นและมีหมอกบางในตอนเช้า ทัศนวิสัย 4 - 9 กม.(2.0 - 5.0 ไมล์) ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 6 - 12 นอต
 
ภาคกลาง มีเมฆบางส่วน กับทวีขึ้นในตอนบ่าย และมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ กับมีหมอกบางในตอนเช้า และมีหมอกหนาบางพื้นที่ กับมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 4 - 9 กม.(2.0 - 5.0 ไมล์) กลางคืนถึงเช้าลมแปรปรวน กลางวันเปลี่ยนเป็นลมฝ่ายใต้ ความเร็ว 6 - 12 นอต
 
ภาคตะวันออก มีเมฆบางส่วน กับทวีขึ้นในตอนกลางวัน และมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ กับมีหมอกบางในตอนเช้า และมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 4 - 9 กม.(2.0 - 5.0 ไมล์) กลางคืนถึงเช้าลมอ่อนแปรปรวน กลางวันเปลี่ยนเป็นลมฝ่ายใต้ ความเร็ว 7 - 14 นอต ทะเลเรียบถึงมีคลื่นเล็กน้อย ความสูงของคลื่น 1 - 3 ฟุต (0.5 - 1.0 เมตร)
 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตั้งแต่ชุมพรขึ้นมา มีเมฆบางส่วน กับทวีขึ้นในตอนกลางวัน และมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ กับมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 7 - 10 กม.(4.0 - 5.5 ไมล์) ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 7 - 14 นอต ทะเลเรียบถึงมีคลื่นเล็กน้อย ความสูงของคลื่น 1 - 3 ฟุต (0.5 - 1.0 เมตร)
 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตั้งแต่ชุมพรลงไป มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ร้อยละ 20 ของพื้นที่ กับมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 7 - 10 กม.(4.0 - 5.5 ไมล์) ลมฝ่ายตะวันออก ความเร็ว 7 - 14 นอต ทะเลมีคลื่นเล็กน้อย ความสูงของคลื่น 2 - 4 ฟุต (0.5 - 1.2 เมตร)
 
ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามัน มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ และมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 8 - 10 กม.(4.5 - 5.5 ไมล์) ลมฝ่ายตะวันออก ความเร็ว 6 - 12 นอต ทะเลมีคลื่นเล็กน้อย ความสูงของคลื่น 2 - 3 ฟุต (0.5 - 1.0 เมตร)

อ่าวสัตหีบ            น้ำขึ้นสูงสุด เวลา 0849 สูง 3.03 เมตร น้ำลงต่ำสุด เวลา 0017 สูง 1.12 เมตร 
                             ดวงอาทิตย์ตกวันนี้ เวลา 1816  ดวงอาทิตย์ขึ้นวันพรุ่งนี้ เวลา 0643 
 
 
หมายเหตุ อ้างอิงค่าระดับน้ำ สูงจากระดับน้ำลงต่ำที่สุด (LOWEST LOW WATER) หน่วยเป็นเมตร

 


Copyright© สงวนลิขสิทธิ์โดย กองอุตุนิยมวิทยา กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ